Wednesday, April 18, 2012

व्यवहार

खड्ड्यात गेले सगळे नियम
सोडून देतो सगळे संयम

डोंगरावरती उघड्याने खाईन म्हणतो भेळपुरी
भर रस्त्यावरती बसेन म्हणतो समाधीत अघोरी
इकडे आग, तिकडे विहीर
इकडे थेटर, तिकडे मंदीर
जाउया कुठेतरी करुया काहीतरी
अर्थ कुठे आहे दोन्हींना नाहीतरी

जाता जाता उडवून देतो नासके ढिगारे
जमल्यास मित्रांना देतो प्राजक्ताचे फुलोरे
वर लावून थोडं कुंकू
पूजेसाठी आणखी लिंबू
नाचूया सगळे मिळून अंगणदारी
अर्थे कुठे आहे दोन्हींना नाहीतरी

वेड्यासारखे काहीतरी बोलतोय असे म्हणू नका
शहाणेसुरते वेगळे काय करताहेत जरा मला सांगा
वेड्यांची दुनिया, वेड्यांचा बाजार
शहाण्यांचा सभ्य, शांत व्यवहार
अव्यवहारांची करू भागीदारी व्यवहारी
अर्थ कुठे आहे दोन्हींना नाहीतरी